ÇAMLIK KÖYÜ

Yeniçağa İlçesi’nin kuzeydoğusunda yer alır. Uzaklığı 7 km.’dir. Köy orman içinde, çam ağaçlarının arasında olması nedeni ile bu adı almıştır. Yeniçağa İlçesi’nin rakım olarak en yüksek köylerinden biridir.

Köyün içinde yazılı taşlar vardır. Güney yönünde yüzey malzemesi çanak-çömlek olan bir arazi vardır. Burası eski bir köy ya da tarihi bir yerleşim yeri olabilir.

Köyün tarihi fevkalade eski olup şu anda Adaköy, Yumrutaş, Kertil, Çamurcuk köyleri bu köyden ayrılan kişi veya kişilerce kurulmuştur.

Ali Rıza Ünlü, “Tarih Boyunca Gerede” adlı eserde bu köyün Karataş ve Doğancı namları ile iki parçaya ayrıldığını bildirir. Hakikaten 1845 Temettuat Defterinde bu köyün kayıtlarında Doğancılarlı Oğlu ismine rastlanmaktadır.

Toramanoğulları ve Fazlıoğlu tarafından yaptırılmış bir çeşme vardır. Adaköy’ün Çamurcuk Mahallesi ile Çamlık Köyü yolu ayrımında bulunan tarihi çeşme Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine aittir. Çeşme bir hayrattır. Üzerinde kitabesi vardır. Zaman içinde bedeni zarar görmüş olduğundan ön tarafı sıvanmıştır. Ne yazık ki orjinalliği bozulmuştur. Kitabesinden kimin tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kitabesi şöyledir:

Sahibül hayrat vel hasenat (hayırların ve iyiliklerin sahibi) Cenneti ve derecelerini arzulayan Toramanoğlu kerimesi (kızı) Fatıma, Fazlıoğlu Mehmet Ağa hayratıdır.”Çeşme kitabede adı geçen Fatma ve Mehmet Ağa ismindeki karı-kocaya aittir.

Çamlık Köyü, Temettuat Defterinde 36 hane olarak kaydedilmiştir. Hane sayısına göre köyün nüfusu 180–200 arasındadır. Köyün imamı Mursaloğlu Mehmed Satılmış’tır. Toramanoğlu Osman, İstanbul Ayasofya’da kireç tahsil ilminde çalışmış, sonra köyüne dönmüştür. Bu köyden Tiryakioğlu Mehmed askeriyede komutan olarak görev yapmaktadır. Yine bu köyden Uzunağaoğlu İbrahim adında bir zat Bolu’da süvari piyade neferidir ve aylık 100 guruş kazanmaktadır. Köyün 1845 yılına göre yıllık geliri 27985 guruştur. Yıllık vergisi 9850 guruş, aşar vergisi 1171 guruştur. Hane başına 777 guruş civarında düşmektedir.

Çamlık Köyü’nün Abdülmecid dönemindeki sülaleleri şunlardır: Musluoğlu, Dağcıoğlu, Sarı İmamoğlu, Sofioğlu, Hendekçioğlu, Ömeroğlu, Kör Bekiroğlu, Toramanoğlu, Uzunağaoğlu, Güloğlu, Bayramoğlu, Balabanoğlu, Karaoğlunoğlu, Çoban Ahmedoğlu, Bostancıoğlu, Soluğanoğlu, Tiryakioğlu, Battaloğlu, Doğancılarlıoğlu, Bitgözoğlu, Keleşoğlu, Tınaz Ahmedoğlu
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ