DOĞANCI KÖYÜ

Merkeze 2km. Uzaklıktadır. Yukarı ve aşağı olmak üzere iki mahalledir. Köyün kuruluş tarihi bilinmemektedir. Doğan Bey isminde zengin bir kişinin gelip yerleşmesi ile kurulduğu hikâye edilir. Doğancı ismi anlam olarak. Doğan : Et yiyen bir vahşi bir kuş. –cı soneki Doğan yakalayan veya ehlileştiren anlamlarına gelmektedir. Doğancı ismi Doğan Bey ismine atıfta bulunmuyor. Doğan yetiştiren anlamına geliyor. Bu anlamda Doğan Bey isimli biri tarafından kurulmuş olması pek olası değildir. Bura halkının Doğan yetiştiriciliği ile uğraşmış olması daha mantıklı bir yaklaşımdır.

İsim için diğer bir olasılık da Yeniçeri Ocağı ile ilgilidir. Yeniçeri ocağında Doğancı adı verilen özel hizmet gören bir gurup vardı. Yine Osmanlıda padişah beratıyla vergi ödemeyen Doğancı diye özel hizmet yapan bir sınıf vardı. “Doğancı” ismi için bu seçeneklerde mevcuttur.

Bolu Tarihi’nde M.Zekai Konrapa, Doğancı Köyü civarında 3. ve 4. yüzyılara ait, Bizans mezar taşlarının bol miktarda bulunduğunu yazmaktadır. Doğancı Köyü mezarlığının olduğu yerde anılan mezar taşlarına ve yazılı taşlara rastlamak mümkündür.

Osmanlı devleti’nin son zamanlarında Bolu-Gerede karayolu şimdi olduğu istikamete kaydırılınca Doğancı Köyü ekonomik anlamda gelişmiştir. Köye yol nedeni ile konaklama yerleri hanlar yapılmıştır. Çağa yangınından sonra Reşadiye (yeniçağa) kurulunca gelişmeye müsait olan coğrafi üstünlüğünü kaybetmiştir.

Köy 1845’te Abdülmecid döneminde 10 hane olarak görünmektedir. Bu duruma göre nüfusu yaklaşık 50 kişi civarındadır. Bu dönemde Köydeki sülaleler şunlardır: Doğancıoğlu, Sağıroğlu, İmamoğlu, Şahinoğlu, Yüzbaşıoğlu, Haliloğlu, Karaosmanoğlu, Büryanoğlu.
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ