İLÇEMİZİN COĞRAFİ DURUMU

Yeniçağa, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bolu ilinin ilçesidir. 40 derece 29 dakika ve 32 derece 37 dakika doğu boylamlarıyla, 40 Derece 15 dakika ve 41 derece 05 dakika kuzey enlemleri arasında yer alır. Başkent Ankara’ya 150 km.-İstanbul’a 305 km. mesafededir. D100 Karayolu ilçe merkezinden, TEM Otoyolu güney bitişiğinden geçer. Batısında yer alan Bolu ili 37 km. mesafededir. Kuzeyinde Mengen İlçesi 23 km., doğusunda Gerede İlçesi 15 km., güneyinde bulunan Dörtdivan İlçesi 9 km. Göynük İlçesi 137, Kıbrıscık İlçesi 100 km., Mudurnu İlçesi 89 km., Seben İlçesi 89 km. uzaklıktadır.

Yeniçağa İlçesi, küçük bir ovanın içinde, Yeniçağa Gölü ile yan yanadır. Bolu Ovası’ndan doğuya doğru 50–60 metrelik bir yükselti eşiği ile Yeniçağa Ovası’na geçilir. Buradan da bir yükselti ile Gerede ve Dörtdivan ovalarına çıkılır. Bolu Ovası’ndan Yeniçağa’ya, oradan da Gerede ve Dörtdivan’a yükseklik basamak basamak artar. Yeniçağa ve Gerede sahalarının doğuya doğru yükselen basamakları volkanik bir kompartuman ve bir fay sahası olup birinci dereceden deprem kuşağı içindedir.

Yeniçağa ovası, Kuzey Anadolu fay kuşağının etkisiyle oluşmuş bir çukurluğun, sonradan alivyonlarla dolması sonucu oluşmuş küçük bir düzlüktür. Üçgen biçimli bu düzlüğün genişliği yaklaşık 25 km² kadardır; bu alanın 2,6 km²’sini Yeniçağa Gölü, buna yakın bir bölümünü de Yeniçağa Gölü’nün oluşturduğu turbalık kapatmaktadır. Yeniçağa Gölü 286 hektardır. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 989 metredir. Yeniçağa Ovası’nın deniz seviyesinden yüksekliği ise 990 metredir. İlçenin en yüksek yeri 1150 metre ile Kocabaş Dağı’dır.

Yeniçağa Ovası’nın güneyinde Kocabaş Dağı başlar. Bu yükselti aynı zamanda Yeniçağa’dan Dörtdivan’a çıkışı sağlar. Kuzeydoğusunda Arkot Dağı’nın uzantısı vardır. Kuzeyde ise Eyli, Göncek ve Ericek Dağı bulunur. Yeniçağa Ovası, kuzey ve güneydeki yükseltilerin arasında bir düzlük olarak yer alır. Yeniçağa Ovası’nı çevreleyen dağlık alanın geçmişte ormanlarla kaplı olduğuna şüphe yoktur. Fatih Sultan Mehmet’in Amasra’yı fethe giderken gür ormanlar nedeni ile bu bölgede zor ulaşım sağladığı anlatılır.
[1][1]Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ