NÜFUS

İlçenin nüfusu 1990 nüfus sayımına göre; merkez:5331,köy:5543 Toplam:10.874 . 1997 nüfus sayımına göre: merkez:5929, köy:4.170 Toplam:10.099’dır. 2000 nüfus sayımına göre: merkez:6364, köy:3719 Toplam: 10.083 kişidir. Yeniçağa İlçesi merkez nüfusu 1985-1990 yılları arasında 27,5 oranında, 1990-1997 yılları arasında 15,2 oranında, 1997-2000 yılları arasında 23,6 oranında 1985 ile 2000 yılları arasında 21,0 oranında artış göstermiştir. Yeniçağa köylerinde ise büyük bir düşüş söz konusudur. Bunun da temel sebebi işsizlik ve eğitimdir.

 

 

ADI

20.10.1985

21.10.1990

30.11.1997

22.10.2000

2008

YENİÇAĞA MERKEZ

4.646

5.331

5.929

6.364

5279

YENİÇAĞA KÖY

5.633

5.543

4.170

3.719

2883

TOPLAM

10.279

10.874

10.099

10.083

8162

 

Yeniçağa İlçesi Merkez ve köy nüfusundaki artış hızları

 

 

ADI

1985-1990

1990-1997

1997-2000

1985-2000

YENİÇAĞA MERKEZ

27,5

15,2

23,6

21

YENİÇAĞA KÖY

-3,2

-40,7

-38,4

-25,1