KEMALLER KÖYÜ

İlçe merkezine 7 km uzaklıktadır. Tavşanlar, Nallar ve Müezzinler olmak üzere üç mahalleden oluşmuştur. Bu köy halkının Osmanlı- Rus Savaşında (1877) göçen Türklerden olduğu sanılmaktadır. Köyün çevresi ormanlarla kaplı olup görülmeye değer harika bir mesire yeri olan Kemaller Çamlığı vardır. Köy halkı tarım ve hayvancılığın yanı sıra aşçılık mesleği yaparak geçimini sağlamaktadır. Köyün nüfusu 324 kişi olup, okuma yazma oranı % 100 dür.

SANCAK KÖYÜ


Bu köy Seydi Süleyman’ın kabrinin bulunduğu yerin adıdır. Bugün burası Kemaller Köyü’nün Cefakârlar Mahallesidir. Tarihi kayıtlarda ise Sancak Köyü olarak geçer.


ŞÜCAADDİN KÖYÜ

Şücaaddin Köyü, daha öncede açıklandığı gibi bugünkü Örenköy, Kemaller Köyü, Dereköy ve mahallelerini kapsamaktadır. Bunların hepsinin toplamı Osmanlı Devleti zamanında Sücaaddin Divanı (Köyü) olarak anılmıştır. 1706 Bolu Livası Tahrir Defteri’nde Sücaadin Divanı yerine Sücaaddin Köyü olarak geçmektedir. Köyde bu dönemde mescid, kaplıca ve dükkanlar bulunmaktadır. Köy hakkında bunların dışında bir bilgi verilmez.

1845 Temettuat Defteri’nde köyün hane sayısı 84’tür. Hane sayısına göre nüfusu ise yaklaşık 420 civarındadır. Köyün imamı Şabanoğlu Ahmed Efendidir. Köyde bu dönemde Şeyh Haydar Vakfı bulunmaktadır. Vakıfta da Hacı Kuzoğlu Ömer görev yapmaktadır.

Yine köyde dikkat çeken şahıslardan birisi askerlikten emekli olmuş Kemaloğlu İbrahim’dir. Bu şahıs emekli aylığı olarak 15 guruş almaktadır. Köyün 1845 yılında yıllık geliri 40419 guruştur. Bu gelire göre ödediği vergi ise 9272 guruştur. Aşar vergisi ise 976 guruştur. Köyde hane başına düşen toplam gelir