YUKARI KULDAN KÖYÜ

Yukarı Kuldan Köyü, ilçe merkezine 2 km. uzaklıktadır. Belen Tepesi’nin kuzeye bakan yamacında kurulmuştur.

Yukarı Kuldan Köyü civarında da tarihi kalıntılar vardır.Bunlar kesme taştan mimari öğeler ve yazılı taşlardır. Roma ve Bizans dönemine tarihlendirilebilir. Köyün güneydoğusuna doğru bulunan alanda yüzey malzemesinde bol keramik mevcuttur.

Kuldan Yeniçağa İlçesi’nin batısında yer alan iki köyün adıdır. Bu köyler Aşağı Kuldan ve Yukarı Kuldan köyleridir. İsim Türkçe değildir. Bu ad için; sözlük, Türk boy isimleri ve tarihsel isimler üzerine yaptığımız araştırmada “Kuldan” ismine hiçbir yerde rastlayamadık. İsmin kökeni ve anlamı ile ilgili görüşümüz şudur:

Eski Anadolu dili olan Luwi dilinde Kulu/kolo “Kıyı” anlamındaki adın köküdür. Yine Luwi dilinde son ek olan ve coğrafi yer adlarının sonunda kullanılan –(wa)nda ile birleştirildiğinde ortaya “Kuluwanda” , “Kulunda” yani “Kıyılı” anlamına gelmektedir. Kulunda ya da Kuluwanda eski zamanlardan günümüze kadar söyleyiş farklarından meydana gelen değişim sonunda “Kuldan” biçimine dönüşmüş olabilir. Gerede isminin ilk biçimin Kreteia olduğunu düşünürsek bu değişim daha anlaşılır olacaktır. Eğer Çağa Gölü’nün eski zamanlarda şuankinden çok daha büyük olduğu gerçeğini kabul edersek, gölün Kuldan köylerine çok daha yakın olacağını görürüz. Kuldan adının kökeni ve anlamı konusunda yukarıdaki görüşü bir öneri olarak getiriyoruz.

Kuldan ismi ile ilgili diğer bir görüşte şudur: Candaroğlu Beyliği’nin ikinci Sultanı Şücaüddin Süleyman Paşa, Gerede ve Çağa’yı alınca Kuldan Köyleri civarına “Aşağıkol” ve “Yukarıkol” diye iki kısım asker yerleştirmiştir. Bunlar daha sonra köy haline gelerek “Aşağı Kuldan-Yukarı Kuldan” isimleri ile anılır olmuşlardır.
Kaynak: ÇAĞA VE KÖYLERİNİN TARİHİ, (YENİÇAĞA TARİHİ-1)İdris KELEŞ