Yeniçağa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına , Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 18/12/2015 tarih ve 2015/7 sayılı kararı ile uygun görülen ‘’Yaşlı Engelli Kimselere Yönelik Evde Bakım Projesi’’ kapsamında 9 aylık dönemde çalıştırılmak üzere 2 kadın geçici işçi alımı yapılacaktır. Vakfımızca çalıştırılacak personelin niteliklerini belirleyen ‘’Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar’ ’ ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan ve ihtiyaç sahibi adaylar arasından 2 adet Temizlik Görevlisi (Geçici İşçi)unvanlı personel istihdam edilecektir.  İlan Formuna Ulaşmak için